ADNOS slavi 40 godina rada

Astronomsko društvo Novi Sad puni uskoro 40 godina. Povodom svog rođendana organizuju konferenciju pod nazivom “Amaterska i profesionalna astronomija Srbije”. Konferencija će se održati u Novom Sadu u planetarijumu društva 17. i 18. maja. Jedna od učesnica ove konferencije biće i AU “Eureka”.

Po svemu sudeći,ta koneferecnija će biti najznačajniji događaj u amaterskoj astronomiji ove godine u Srbiji, pri cemu je znacajno pomenuti da ce joj posebnu tezinu dati i ucesce profesionalnih astronoma.

Sudeći po temama i prijavljenim radovima (o čemu ćemo pisati naknadno) konferencija će biti izuzetno interesantna. Na njoj će se govoriti o istorji, astrobiologiji, astronautici, astronomskim instrumentima i tako dalje. Za kraj konferecnije planirano je održavanje okruglog stola pod nazivom „Persektive astronomije u Srbiji“

Kako saznajemo, planirano je štampanje zbornika radova sa konferenicije.

Više o konferencije možete naći na sajtu Astronomskog magazina i ADNOS-a

 

Leave a Reply