Return to Projekti

IASC 2013

Ova kampanja realizuje se u okviru Međunarodnog meseca astronomije. Pravo učešća imaju učenici srednjih škola i fakulteta širom sveta. Svaka od ekipa dobija posmatračke podatke koje obrađuje i na taj način učestvuju u potrazi za asteroidima u našem Solarnom sistemu.

Leave a Reply