Return to Festival nauke “Eureka piknik” 2017

Naučne postavke

Naučne postavke, eksperimenti, radionice i izložbe na festivalu realizovaće se u Miličinoj ulici. U slučaju kiše biće realizovane u OŠ “Vuk Karadžić” u periodu od 10 do 16 časova. U nastavku možete se bliže upoznati sa postavkama koje su pripremljene za ovogodišnji festival nauke.

 1. I igra i matematika (Poliomini) – Popločavanje je drevni problem koji se javlja još u starim civilizacijama. Sastoji se u deljenju ravni na različite oblike koji bi je u potpunosti prekrivali, bez praznina i preklapanja, uz određene pravilnosti s obzirom na vrstu i oblik. Posebno zanimljiva vrsta popločavanja je popločavanje sa poliominima. Radionica je namenjena učenicima osnovnoškolskog uzrasta koji će se upoznati sa pojmom poliomina, njihovim tipovima, vrstama, a moći će i da rešavaju problem popločavanja određene ravni. Poliomini u nastavi matematike su zabava, ali i alat za pomoć u razumevanju raznih matematičkih pojmova i zakonitosti, u razumevanju pojma površine pravougaonika i kvadrata, komutativnosti sabiranja, množenja i sl. Ovim aktivnostima se popularizuje matematika, ali se pokazuje i koliko je prisutna svuda oko nas i razvija kreativnost kod dece. Aktivnosti u toku radionice su: crtanje različitih tipova i vrsta poliomina, popločavanje zadatih ravni,
  popločavanje uz prethodno zadati problem, zadatak i popločavanje zanimljivih slika 
  životinja i  redmeta – Organizatori: Jasmina Jovanović i odeljenje 4/3, OŠ “Jovan Jovanović Zmaj” Kruševac
 2. Bio masa kao obnovljivi izvor energije – Prikaz bio mase kao obnovljivog izvora energije u vidu izložbe – Organizator: Nenad Simić, Nikola Agatonović, Sava Pešić, Jelena Radivojević, Aleksandar Gašić, Jovan Petković, Andrea Jovanović, Kosta Mandić, Mima Milunović, Novak Mijušković i Ilija Kozić, OŠ “Dragomir Marković” Kruševac
 3. Hemijska grupa – Na ovoj postavci učenici Hemijsko tehnološke škole prikazaće seriju eksperimenata kojom žele da pokažu koliko je hemija zabavna nauka: Blisatvi Magnezijum – parče magnezijumove trake pali se direktno u plamenu nakon čega se vidi bljesak; Vatra u boji – u plamenu unose se soli hemijskih elemenata koje daju karakteristično obojen plamen; Hemijska prskalica – u plamen unosi se aliminijum u prahu; Dokažimo skrob – prisustvo skroba u namirnicama dokazuje se jodnom tinkturom. Za ovaj ogled koristiće se magnetna mešalica. Interesantno je i to što posetiovi mogu aktivno da učestvuju. Od namirnica koristiće se hleb, banana ili krompir; Praskavi gas – radi se o vodoniku koji će se dobiti u reakciji cinka sa hlorovodoničnom kiselinom. Gas će se hvatai u balonu koji može da se zapali. Vodonik podržava grejanje i pritom se čuje prasak. Organizatori: Lidija Gvozdenović, Ivan Vukićević i učenici, Hemijsko tehnološka škola Kruševac
 4. Primena programa “scratch” u testiranju motoričkih sposobnosti – IKT postaju naša svakodnevnica, a sa njima i programiranje koje je od ove godine uvedeno i kao obavezan predmet od petog razreda osnovne škole.
  Na fakultetu smo pokušali da razvijemo jednostavne aplikacije u programu „scratch“, za testiranje nekih  otoričkih sposobnosti na bazi vremenskih funkcija. Za ovu priliku predstavićemo dva testa, za merenje vertikalnog skoka i testiranje neuromišićne reakcije. – 
  Organizatori: Prof. dr Zvezdan Savić, Prof. dr Saša Bubanj i Prof. dr Ratko Stanković
 5. Škola mentalne aritmerike – Malac Genijalac je internacionalni edukativni sistem namenjen zdravom razvoju dečijeg mozga. Ciljevi Malca Genijalca su podsticanje i razvijanje intelektualnih veština i sposobnosti dece, počev od ranog perioda života. Sledeći ovu viziju Malac Genijalac uspešno spaja „najbolje iz različitih
  svetova“, primenjjući najbolja iskustva Istoka i Zapada. Škola je namenjena deci, uzrasta od 4. do 12.
  godine života, jer se u tom periodu dečiji mozak najdinamičnije razvija. Upotrebom abakusa aktiviraju se obe moždane hemisfere čime se postiže maksimalan intelektualni razvoj. Nakon savladavanja rada na abakusu, deca postaju Malci Genijalci. U stanju suda obavljaju komplikovane računarske operacije kao što su:  35+64+361- 97+196-98=… bez ikakvih pomagala, isključivo misaonim putem, dajući tačan odgovor za samo par sekundi! Mnogo važniji rezultati koji se postižu su razvoj kognitivnih sposobnosti deteta, kao što su:
  pažnja, memorija, koncentracija, vizuelizacija, mašta, samopouzdanje i drugo. Organizatori: Nevena Ćirković i Dragana Tabaković, Centar za edukaciju Malac Genijalac
 6. Matematički eksponati – Izložba matematičkih eksponata: vodena parabola, fraktalna piramida, 3D tetris,  akirov balon, binarni sistem. Uz pomoć navedenih eksponata, učenicima se na interesantan način približava svet matematike, fizike i računarstva. Organizatori: Sonja Mijajlović, Vladimir Acković, Nikola Bradarić i Bojan Nedeljković, OŠ “Jovan Popović”, Naučni klub
 7. Melisa lekovito carstvo – Prikaz asortimana radova Hemijsko sapunarske laboratorije Melisa i načina pripreme tih proizvoda. Organizatori: Miloš Aleksandrić i Marija Aleksandrić, UG “Rukotvornica domina” i Hemijsko sapunska laboratorija Melissa
 8. Ferofluidi i neodijumski magneti – Predstavljanje osnovnih svojstava magnetizma, različitih vrsta magneta, sa akcentom na neodijumske magnete i magnetnih osobina fero fluida, demonstracionom metodom. Organizator: NOU tim Ćuprija
 9. Click i EduIT – Radionica robotike: Biće prezentovani mehanički i elektronski roboti, dodatna računarska tehnika kao i mogućnost upravljanja istim. -IT radionica: Organizovaćemo čas programiranja (hour of code) -Prezentacija: Prezentovanje školice programiranja, dizajna i robotike za decu i it akademije za odrasle, it emisije. Organizator: Aleksandar Mitić, Stefan Ilčić, Anđela Jovanović, Jovan Dašić i Dušan Mitić, Illusion works Kruševac
 10. Pikselizacija – Upoznavanje učenika sa načinom nastanka slike na računaru. Uz pomoć kreativne radionice učenici nižih razreda će se upoznati sa rasterskom grafikom kod koje slika na ekranu nastaje uz pomoć
  niza tačaka (piksela) smeštenih u kvadratnu mrežu. Organizator: Vladimir Acković, Centar za stručno usavršavanje, Naučni klub
 11. Razigrani talasi – Skup ogleda sa radionicama iz biologije i fizike o svetlosnim i zvučnim talasima. Postavka sadrži više ogleda gde će učenici moći da vide refrakciju i refleksiju svetlosnih talasa, dokazivanje zvučnih talasa kroz oglede: „ Sve boje svetlosti – kaleidoskop“, „ Zakon odbijanja svetlosti kod ravnog ogledala“, „ Belo i crno nisu boje“, „ Kako čujemo“, „ Da li nas oči varaju – optičke iluzije“. Oglede prati odgovarajuće predavanje profesora i uključivanje učenika i posetioce Festivala nauke u radionice. Organizatori: Olivera Kolarić, Biljana Jovanović, Zorica Obradović, Milica ilić, Nastasija Miljkovi2ć, Iva Milenković, Aleksandra Nikolić, Anastasija Milošević, Mihailo Nikolić, Mladen Simonović, Nađa Mijajlović, Aleksa Hristov, Mihajlo Stanković, Simona Miljković, Naučni klub Kruševac
 12. Solarna astronomija – Posmatranje Sunca specijalnim solarnim teleskopom ukoliko bude vedro, a ako je oblačno teleskop će biti izložen posetiocima. Organizator: Prof. dr Dragan Gajić, Milan Milošević, AD “Alfa” iz Niša
 13. Mikrobiloogija u Poljoprivredi – Postavka će obuhvatiti dva velika postera, jedan sa patogenim gljivama (preparati će moći da se pogledaju mikroskopom), a drugi će biti o simbiotskoj azotofiksaciji, koju vrše leguminoze (biljka u saksiji I jedna biljka izvađena iz saksije da bi se na korenu videle kvržice). Organizator: Institut za krmno bilje Kruševac