Return to Članovi udruženja

Katarina Dragonjić

Rođena 17. maja 2005. godine, dolazi iz Kruševca. Od 2020. godine je učenica Gimnazije, odeljenja za scensku i audio-vizuelnu umetnost. Od malena fascinirana noćnim nebom, Katarina 2019. godine saznaje za, danas jedan od najpopularnijih astronomskih udruženja, Eureku. Katarina gaji ogromnu količinu ljubavi prema umetnosti, kao i prema astronomiji.