Return to Festival nauke “Eureka piknik” 2017

Predavanja

Predavanja na festivalu održaće se u sali biblioteke Narodnog muzeja Kruševac, u slučaju kiše biće održana u OŠ “Vuk Karažić”. U nastavku možete pogledati kratke opise predavanja koja će se biti na festivalu.

 

 1. Kako je nastao naš kalendar?U predavanju će se objasniti šta je kalendar, kakve vrste kalendara postoje i kako je nastajao a zatim će se predstaviti razvoj Julijanskog i Gregorijanskog kalendara. Zašto je potrebna prestupna godina i kako je uvedena? Kako je godina podeljena na nedelje od 7 dana i na mesece? Kako su meseci dobili imena i šta ona znače? Koje su razlike između Julijanskog kalendara koji koristi Srpska pravoslavna crkva i građanskog Gregorijanskog i zbog čega se oni razlikuju? – su pitanja na koja ćemo odgovoriti. Na kraju će se razmotriti doprinos Đorđa Stanojevića, Maksima Trpkovića i Milutina Milankovića pokušajima za reformu kalendara i Milankovićev kalendar koji je usvojen na Kongresu Pravoslavnih crkava u Konstantinopolju 1923. godine. Predavač: Prof. dr Milan Dimitrijević, Astronomska opservatorija u Beograd
 2. Nije valjda da verujete u sve što Vam se kaže?! – Ljudi su oduvek bili obasipani podvalama i prevarama u kojima su, polazeći od tobože naučnih činjenica, proricane sudbine ljudi, čovečanstva i planete, najavljivane kataklizme i ratovi, bolesti i druge pošasti. Vrlo često ovakve podvale prolazile su bezazleno, ali su u nekim situacijama imale i mnogo ozbiljnije društvene implikacije. Na predavanju će posebna pažnja biti posvećena glasinama i prevarama koje su povezane sa pojavama iz oblasti astronomije i astrofizike. Biće reči o astrologiji, kometama kao predznaku nesreća, smaku sveta 2012. godine i td. – Predavač: Prof. dr Dragan Gajić, PMF Niš i  AD “Alfa” Niš
 3. Vežbe sa opterećenjem, snaga mišića i koštana gustina sportista adolescenata – Aktuelno istraživanje je fokusirano na uticaj devetomesečnog programa vežbi sa spoljašnjim opterećenjem različitog intenziteta (niskog, srednjeg i visokog) na eksplozivnu snagu donjih ekstremiteta i gustinu koštanog tkiva sportista adolescenata uzrasta od 17 do 18 godina. Šezdeset zdravih sportista i nesportista, podeljenih u eksperimentalni (ES, sprinteri, N=45), uključeni su u istraživanje fokusirano na uticaj devetomesečnog programa vežbi sa spoljašnjim opterećenjem različitog intenziteta (niskog, srednjeg i visokog) na eksplozivnu snagu donjih ekstremiteta i gustinu koštanog tkiva. Ispitanici ES (EG1, EG2 i EG3) su podvrgnuti programu vežbi sa spoljašnjim opterećenjem niskog (60% 1RM), srednjeg (70% 1RM); i visokog (85% 1RM) intenziteta, tim redosledom. Vežbe sa spoljašnjim opterećenjem utiču na parametre eksplozivne snage i koštanog tkiva na način da je utvrđeno uvećanje vrednosti 1RM u polučučnju, ali i umanjenje vrednosti CMJ, kao i uvećanje vrednosti SOS, BUA i BMD kod sportista-adolescenata uzrasta 17-18 godina. – Predavač: Prof. dr Saša Bubanj, Fakultet za sport i fizičko vaspitanje u Nišu
 4. Komunikacija sa drugim svetovima: kakvu poruku poslati? – Od kad postoji ideja o drugim svetovima sa inteligentnim bićima, ljudi su zamišljali neki vid komunikacije sa njima. Međutim, u stvarnosti, vrlo je malo verovatno da će druge civilizacije razumeti naš jezik. Šta je do sada pokušavano i kakvu poruku treba poslati u ovom predavanju, pre svega zabavnom, ali zasnovanom na naučnim principima. – Predavač: Jovan Aleksić, AD “Ruđer Bošković” Beograd
 5. Uticaj mentalne aritmetike na razvoj dece – U školi Malac Genijalac primenjuje se originalni HIKARI 光 program Mentalne aritmetike. Hikari na japanskom znači svetlost i znači proces učenja i buđenja naših mentalnih kapaciteta. Program poseduje jedinstveni metod poreklom iz Japana, kolevke mentalne aritmetike. Nastao je kao rezultat dugogodišnjeg rada psihologa, pedagoga i drugih stručnjaka iz oblasti edukacije i obrazovanja, a zasniva se na upotrebi drevne računaljke abakus. Program se temelji na TBDP pristupu (Total Brain Development Program) i VAK metodi (Vizuelno Auditivno Kinestetičko). Škola je namenjena deci, uzrasta od 4. do 12. godine života, jer se u tom periodu dečiji mozak  ajdinamičnije razvija. Upotrebom abakusa aktiviraju se obe moždane hemisfere čime se postiže maksimalan intelektualni razvoj. Nakon savladavanja rada na abakusu, deca postaju Malci Genijalci. U stanju suda obavljaju komplikovane računarske operacije kao što su: 235+64+361-97+196- 98=… isključivo misaonim putem, dajući tačan odgovor za samo par sekundi! Mnogo važniji rezultati koji se postižu su razvoj kognitivnih sposobnosti deteta, kao što su: pažnja, memorija, koncentracija, vizuelizacija, mašta, samopouzdanje i drugo. – Predvač: Nevena Ćirković, Edukativni centar Malac Genijalac
 6. Arheoastronomska istraživanja Lepenskog Vira – odnosi se na dosadašnja arheoastronomska istraživanja Lepenskog Vira, gde smo otkrili jedan neobičan astronomski i kalendarski događaj: na dugodnevicu, Sunce izlazi dva puta: najpre se pojavi u uzanom urezu na horizontu, potom se zakloni za masiv vulkanskog brda Treskavac, da bi se nakon četiri minuta ponovo pojavilo na vrhu tog brda. Fenomen je veoma impresivan, do sada smo ga nekoliko puta fotografisali. Znajući da je Zemljina osa pre 8000 godina bila više nagnuta u odnosu na ekliptiku nego što je danas, te da je Sunce na dugodnevicu izlazilo nešto severnije nego danas, moguće je, astronomskim proračunima dokazati da se fenomen video sa autentične pozicije mezolitskog Lepenskog Vira, ili bar iz njegove neposredne blizine, dok se izlazak Sunca na vrhu Treskavca sigurno mogao videti iz celog naselja. – Aleksandra Bajić, Društvo za arheoastronomska i etnoastronomska istraživanja “Vlašići”
 7. Mesto i uloga srpskih vlastelinki i pesnikinja Knjeginje Milice i njene ćerke princeze Jele 1389. – 1435. – Rad se bavi studijom dve srpske vlastelinke s kraja 14. i početkom 15. veka, kneginjom Milicom i njenom ćerkom Jelom Lazarević-Balšić. One su živele u najkritičnijem dobu srpske istorije. Posledica želje Osmanlijskog carstva da se šire prema Evropi u 14. veku ugrožava i Srbiju zbog svog geografskog položaja. U bitkama protiv osmanlija muž kneginje Milice i princeze Jele ginu i one postaju udovice. U tom trenutku njihovi
  sinovi su maloletni i ne mogu da započnu svoje nasledno pravo vladavine, one preuzimaju ulogu vladarki i bore se za očuvanje i opstanak svojih poseda i država. Obe su podjednako vodile brigu o kulturnom, crkvenom i duhovnom životu svojih država. Rad se bavi prošlošću Srbije i Zete posle kosovske bitke i prve polovimne 15.veka kada je počelo njihovo teritorijalno ugožavanje od strane Osmanlijskog carsta, tada najmoćnijom svetskom silom. – 
  Predavači: Ivana Mladenović, Maja Krstić, OŠ “Sveti Sava” Trstenik1