Return to Članovi udruženja

David Todorov

DavidRođen 02.09.1993. godine u Kruševcu. Student druge godine Medicinskog fakulteta, opšti smer, i student druge godine PMF u Kragujevcu smer hemija. Aktivno se bavi istraživanjima iz oblasti medicine i promocijom nauke. Učestvovao na mnogim konferencijama, publikovao veliki broj radova, jedan u Ruskoj akademiji nauka i umetnosti. Član AU “Eureke” od (osnivanja) 2010. godine. Veliki ljubitelj astronomije, posebno Marsa kao planete. Jedan od organizartora prve akcije “Međunarodna noć posmatranja Meseca” u Kruševcu. Bivši polaznik seminara u IS Petnica.

Leave a Reply