Agenda okruglog stola

29. januar 2014. godine

(Poslovni centar Ušće, Bul. Mihajla Pupuna 6 ,19. sprat, Beograd)

Dnevni red

12:00 – 12:10 Uvodna reč – Filip Čolaković, predsednik UO “Akademija Nacionalnog Razvoja”

12:10 – 12:50 Prezentacije prisutnih organizacija

12:50 – 13:20 Obraćanje pozvanih govornika

13:20 – 13:50 Diskusija

13:50 – 13:55 Završne napomene

13:55 – 14:20 Potpisivanje memoranduma o saradnji

Nakon potpisivanja memoranduma uslediće koktel povodom prvog rođendana Akademije Nacionalnog RazvojaANR I AUE

Leave a Reply