XVI Nacionalna konferencija astronoma Srbije

PRVO OBAVEŠTENJE

Zadovoljstvo nam je da objavimo da će se XVI Nacionalna konferencija astronoma Srbije održati u Beogradu, od 10 do 12 oktobra 2011 godine. Konferenciju organizuju Astronomska opservatorija u Beogradu zajedno sa Katedrom za astronomiju Matematičkog fakulteta u Beogradu pod pokroviteljstvom Ministarstva prosvete i nauke Republike Srbije.

Konferencija će se sastojati od predavanja po pozivu domaćih i stranih naučnika, izlaganja doktorskih i magistarskih teza odbranjenih u zemlji ili inostranstvu u periodu između dve konferencije (od 2008), kraćih saopštenja i postera. Na Konferenciji će biti prikazani radovi iz svih oblasti astronomije, kao i tema vezanih za astronomiju i druge srodne nauke. Ključne teme su:

1. Astrofizička spektroskopija i interferometrija
2. Fizika zvezda i međuzvezdane materije
3. Zvezdani i galaktički sistemi
4. Astrometrija, dinamička astronomija i planetologija
5. Vangalaktička astronomija i kosmologija
6. Interdisciplinarne studije (astrobiologija, astrohemija, geofizika, atmosferska fizika, i kosmička astronomija)
7. Istorija, filozofija i nastava astronomije
8. Amaterska astronomija, sociologija astronomije, astronomija u umetnosti i kulturi
9. Robotizacija instrumenata i astronoinformatika

Preliminarni program Konferencije biće objavljen u drugom obaveštenju. Knjiga apstrakata će biti štampana pre, a Zbornik radova neposredno posle Konferencije. Formular za registraciju i uputstva za pripremu tekstova (apstrakata i članaka) se nalaze na zvaničnoj internet prezentaciji Konferencije:

http://nkas.aob.rs/

Preuzeto sa sajta Astronomskog magazina

Leave a Reply