Tužna vest za Astronome i ljubitelje astronomije

Danas je posle kraće bolesti u 77. godini života u Beogradu preminula dr Jelena Milodragov Turin, redovni profesor Matematičkog fakulteta u penziji. Povodom ovog tužnog trenutka u našoj nauci i astronomiji evo kraće biografije dr Jelene Milodragov Turin.

Rođena je 28. januara 1935. godine u Beogradu, gde je završila osnovnu i srednju školu. Diplomirala je 1959. godine na Fizičkoj grupi Prirodno-matematičkog fakulteta u Beogradu. Bila je stipendista Univerziteta u Mančesteru (engl. University of Manchester), engleska, 1966. – 1969. godine i Britanskog saveta, u leto 1979. godine. Magistrirala je 1972. na Univerzitetu u Mančesteru, Engleska, sa temom  “The survey of the region 6h<α<19h, -25o≤δ≤70o“, a doktorirala 1982. na Univerzitetu u Beogradu sa disertacijom “Pregled neba na 38 MHz i galaktički spektralni indeks”. Rukovodilac izrade doktorata je bio engleski akademik F.G. Smit. U komisiji za odbranu rada bili su Mirjana Vukićević-Karabin, Milivoje Rakić i Trajko Angelov.

Od 1960. godine bila je zaposlena na Prirodno-matematičkom fakultetu (prvo na katedri za mehaniku i astronomiju, kasnije katedri za astronomiju, pa Institutu za astronomiju) odnosno na sadašnjem Matematičkom fakultetu (na katedri za astronomiju) Držala je vežbe iz Opšte astrofizike, Praktične astrofizike, Osnova zvezdane astronomije, Teorijske astrofizike, Astronomskog nastavnog praktikuma, Radio-astronomije i Matematike I. Držala je i konsultacije iz Osnova zvezdane astronomije i Praktične astrofizike. Predavala je radio-astronomiju, Istoriju i metodiku nastave astronomije i Osnovne astrofizike. Astronomiju je predavala i u Matematičkoj gimnaziji u Beogradu (1969/70 – 1975/76). Koautor je knjiga “Izabrana poglavlja zvezdane astronomije” (sa Ivanom Atanasijevićem) (1964m 1974) i “Teorijske osnovne radio-astronomije” (sa Dejanom Uroševićem) (Matematičkim fakultet, Beograd, 2007.). Za docenta je izabrana 1983., a za vanrednog profesora 1989., a za redovnog 2002. godine. Ubrzo posle toga (2004.) otišla je u penziju. Njen naslednik na katedri za astronomiju je Dejan Urošević.

Glavne oblasti njenog naučnog rada su galaktička radio-astronomija i istorija jugoslovense astronomije. Bila je rukovodilac teme Građa i razvoj zvezdanih sistema naučnog projekta “Fizika i kretanja nebeskih tela i veštačkih satelita” RZN SRS (1985.-1990.). Objavila je 43 naučna rada u domaćim i stranim časopisima, 29 stručnih radova i saopštila 33 referata na naučnim skupovima u zemlji i inostranstvu. Najznačajniji kongres na kojima je učestvovala sa radovima su Generalne skupštine Međunarodne astronomske unije (Hamburg 1964., Brajton 1970., Grenobl 1976.), simpozijumi Međunarodne astronomske unije (Horingen 1983., Lajden 1990.) i Skupovi evropskih astronoma (trst 1974., Firenca 1983., Prag 1987.). citirana je u SCI (od 1971. do 2003. godine) 37 puta. Bila je rukovodilac jedne doktorske i tri magistarske teze.

Član je Međunarodne astronomske unije i njene komisije br.40 za radio-astronomiju od 1985., a od 1990. do 2002. godine bila je predstavnik SRJ u komisiji br.46 za nastavu astronomije. Bila je u tri navrata (1970.-1974., 1985.-1991. i 1996.-2002.) član Nacionalnog komiteta za astronomiju. Član je i Evropskog astronomskog društva. Od 1986. do 1990. godine bila je pomoćnik urednika Publication of the Department of Astronomy, Faculty of Science, University of Belgrade. Od 1991. do 2002. godine bila je član uređivačkog odbora Publikacija Astronomske opservatorije i u dva navrata kourednik (1997. i 2003.). Dobitnik je plakete Kolarčevog narodnog univerziteta za popularizaciju nauke. Popularišući astronomiju štampala je 57 članaka.

Bila je član predsedništva Astronomskog društva “Ruđer Bošković”, uredništva njegovog časopisa “Vasiona” i urednik rubrike “Prilozi školskoj nastavi”, sve od 1969. godine, glavni i odgovorini urednik od 1975. do 1982. i zamenik urednika od 1996. do 1997. godine. Od 1994. do 2004. godine bila je član urendištva “Mladog fizičara”, a od 2000. do 2004. godine zamenik urednika.

Održala je brojna predavanja na narodnom univerzitetu, Istraživačkoj stanici Petnica, školama, seminarima, radiju i televiziji. Od 1995. do 1999. godine bila je upravnik Narodne opservatorije i Planetarijuma u Beogradu. Od 1998. do 2002. godine bila je predsednik Društva astronoma Srbije. bila je prvi predsednik nacionalnog (astronomskog) olimpijskog komiteta (od 2002. do 2005.). Od tada je obavljala funkciju počasnog predsednika. Od 2004. do 2011. bila je predsednik Astronomskog društva “Ruđer Bošković”.

Leave a Reply