Otkrivena dva nova asteroida koja će proći pored Zemlje

Dva novootkrivena asteroida će proći pored Zemlje 08. septembra. Asteroidi su otkriveni 5. septembra ove godine od strane Andrea Boattini koristeći pritom 1,5 metara reflektor na planini Lemon u Arizoni, kao deo planine Lemon Anketa.

Ovim novim asteroidima date su oznake 2010 RF12 i 2010 RKS30. Oba tela su mala, što je razlog zašto oni nisu otkrivene sve do par dana pre nego će proći pored Zemlje. Procenjuje je da je asteroid RF12 veličine 5 do 15 metara, najverovatnije oko 8 metara. Veći asterodi RKS30 procenjuje se da je 12 metara, ali se raspon procene kreće od 7 do 25 metara.

Zbog velikog opsega procene njihovih veličina, kao i slabe procene njihovog satsava i brzine kojima se kreću, bilo bi teško predvideti štetu koju bi ova tela prouzrokovala kad bi udarila u Zemlju. Veliki deo mase tako malih objekata bi sagoreo prilikom prolaska kroz atmosferu, pri čemu bi samo mali fragmenti opstali i udarili u tlo. Poređenja radi, procenjena veličina objekta koji je prouzrokovao veliku štetu u Tunguziji iznosi barem nekoliko desetina metara u prečniku u trenutku kad je eksplodiralo na nebu nekoliko kilometara iznad tla. Pošto prečnik pomaže kako bi se procenila veličina, masa i kinetička energija, ovaj faktor značajno utiče na veličinu štete. Ipak, iako su asteroidi skoro otkriveni, njihove orbite su već procenjene za blisku budućnost. Utvrđeno je da ni jedan neće udariti u Zemlju. Oba su ocenjena sa 0 na Torino skali.

Iako će oba tela proći pored Zemlje, tačnije između Zemlje i Meseca, zbog svoje male veličine neće biti vidljivi golim okom. 2010 RF12 očekuje se da će proći na rastojanju od 21% rastojanja Zemlja-Mesec, dok će sjaj biti 14 magnitude. To je 600 puta slabije od donjeg praka vidljivosti ljudskog oka. RX30 će prići na 66% udaljenosti Zemlja-Mesec. Imaće sličan sjaj kao prvi objekat. Orbita prvog objekta ide od 0,82 do 1,17 AJ i napravi pun krug oko Sunca za godinu dana. Predviđanja kažu da pored Zemlje prolazi na svakih 100 godina. Za RX30 se smatralo da brzo rotira oko svoje ose, ali su novija istraživanja utvrdila da to čini za 6 sati.

Leave a Reply