Astronomija u osnovnim školama

Dana 06.09. astronomsko udruženje je otpočelo svoju posetu osnovnim školama u okolini Kruševca. Prve na listi su bile osnovne škole u Zalogovcu, Donjem Krčinu i Varvarinu. Ovom prilikom su zainteresovani učenici iz ovih škola mogli da odslušaju predavanje na temu „Jadni mali Pluton“.

Ovom prezentacijom Zoran Tomić je učenicima pokušao da da odgovor na pitanje da li je Pluton planeta. Iako danas sa sigurnošću na ovo pitanje možemo dati odrgovor koji je negativan, ranijih godina (pre 2006.) astronomi su bili podeljeni po ovom pitanju. Učenici su saznali kako je Pluton otkriven i koje su to osobe najviše radile na tom polju. Takođe saznali su koje su osvnovne karakteristike ove planete ali i nešto više o njegova tri satelita, od kojih su poslenja dva (Niksa i Hidra) otkriveni 2005. godine. Sve činjenice koje su upakovane u ovu zanimljivu prezentaciju su govorile u prilog zašto Pluton nije planeta i zašto je njegov status kao patuljaste planete ugrožen. Učenici su nakon predavanja imali priliku da se upoznaju sa jednim od astronomskih instrumenata, teleskopom refraktorom i pomoću specijalnog filtera posmatrali su Sunce. Predavanju su prisustvovali i predsednik udruženja, prof. Dragana Milićević, i Nedeljko Pešterac, jedan od aktivnih članova udruženja.

Nakon ovog predavanja učenici su upoznati sa radom astronomskog udruženja, kada je osnovano i čime se bavi. Glavna reč bila je o projektu koji će biti realizovan 18. septembra ove godine.

Uskoro će biti postavljena i galerija sa slikama sa ovog događaja, kao i sa drugih gostovanja po školama.

Leave a Reply