Astronomi amateri će otvoriti laboratoriju u svemiru za planetarna istraživanja

Dva astronoma amatera koji su nezavisno jedan od drugog posmatrali i snimali kako asteroid udara u Jupiter 3. juna ove godine, otvorila su mogućnost za istraživanja i otvaranje laboratorije za planetarna istraživanja u svemiru. Na osnovu istraživanja profesionalnih astronoma asteroid je bio 13 km u prečniku i sila udara je bila akvivalentna sili koju proizvodi 250 do 1000 kilotona nuklearne bombe – sličan efekat kao i udar koji je bi u Tunguskoj oblasti Sibira pre 100 godina kada je napravljen krater od 40 km i u tom delu spaljena ogromna površina šume.

Posmatranja Jupitera i udara asteroida u njega od strane astronoma amatera mogu pomoći daljim istraživanjima i našem razumevanju ponašanja meteoroida raznih dimenzija i njenog sastava kao i raspada prilikom ulaska u atmosferu planete pod raznim uglovima.

Mark Bošlog, jedan od istraživača koji se bavi ovim pitanjem kaže da će dalji napori amatera uroditi plodom. Fizika ulaska tela je ista bio da se radi o Zemlji ili Jupiteru, a iz toga sledi i bolje razumevanje pojave koje posmatramo. Jupiter je odličan poligon za proučavanje prirode ulaska asteroida u atmosferu. Prikupljanjem sve više podataka na osnovu posmatranja doćiće se do konačnog saznanja pojava koje se posmatraju.

Prethodna iskustva sa udarom raspadnute komete Šumeker-Levi navelo je istraživače da se zainteresuju više za ovaj fenomen. Tako da ne samo što su uspešno korigovani postojeći modeli kretanja ovih malih nebeskih tela, modeli njihovog sudara sa planetama, već se razmišlja i o svemirskoj laboratoriji za planetarna istraživanja. Za astronome amatere se ne kaže bez razloga da su pouzdani za ovakva istraživanja.

 

Leave a Reply