Poziv za saradnike i aktivnosti na projektu CBSAP

Uskoro ćemo krenuti sa prvim aktivnostima na projektu Charlie Bates Solar Astronomy Project. Projekat ima za cilj da se kroz promociju i organizaciju aktivnosti iz solarne astronomije što veći broj ljudi upozna sa naukom. Kako bi uspeli u navedenom cilju potrebno je okupiti što veći broj saradnika i raditi na realizaciji što većeg broja aktivnosti. Pozivamo sve zainteresovane osobe koje žele da se aktivno uključe u realizaciju projekta ili želite da u vašem mestu organizujemo promotivne aktivnosti iz solarne astronomije da nam se javite na mail eurekakutak@gmail.com ili na telefon 064/2032417.

cover