AU “Eureka” na XVII Nacionalnoj konferenciji astronoma Srbije – najava

Nacionalne konferencije astronoma Srbije organizuju svake treće godine naizmenično Katedra za astronomiju Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Astronomska opservatorija u Beogradu. XVII nacionalna konferencija astronoma Srbije, koju organizuje Katedra za astronomiju, održaće se u Beogradu od 23. do 27. septembra 2014. godine. Rad na konferenciji biće organizovan u okviru nekoliko tematskih celina:

  1. Spektroskopija astrofiziče plazme
  2. Fizika zvezda i međuzvezdane materije
  3. Zvezdani i galaktički sistemi
  4. Astrometrija, dinamička astronomija i planetologija
  5. Vangalaktička astronomija i kosmologija
  6. Interdisciplinarne studije (astrobiologija, astrohemija, geofizika, atmosferska fizika, astronautika i kosmička istraživanja)
  7. Istorija, filozofija i nastava astronomije
  8. Amaterska astronomija, sociologija astronomije, astronomija u umetnosti i kulturi

Konferencija će se sastojati od predavanja po pozivu domaćih i stranih naučnika, izlaganja doktorskih teza i master radova odbranjenih u periodu između dve konferencije, kraćih saopštenja i postera. Radovi prezentovani na konferenciji biće objavljeni u zborniku radova.

AU “Eureka” je prijavilo svoje učešće na konferenciji i predstaviće se radom pod nazivom “Activities of Astronomical Society Eureka in period 2012 – 2014”, gde će ukratko biti opisani ostvareni rezultati rada udruženja u navedenom periodu.

Leave a Reply