Projekat “Nebo za sve” najbolji na Vidovdanskom eko sajmu

Na nedavno održanom Vidovdanskom eko sajmu AU “Eureka” predstavilo se sa projektom “Nebo za sve“. Na osnovu prebrojanih glasova utvrđeno je da među udruženjima projekat Eureke je dobio najveći broj glasova. Ovom prilikom se zahvaljujemo dragim sugrađanima koji su nas podržali i pomogli da naša ideja postane stvarnost. Već sledeće nedelje krenućemo sa realizacijom projekta.

Pripreme postavke “Nebo za sve”

Pored AU “Eureka” među udruženjima podršku za realizaciju svojih ideja dobili su Odred izviđača “Car Lazar” sa projektom “Recikliraj izviđački” i Vaspitno popravni dom sa projektom “Učešće mladih u očuvanju životne sredine edukacijom maloletničke populacije u VP Domu Kruševac”.

Među školama odabrani su projekti Hemijske škole i Gimnazije “Ispitivanje kvaliteta vode reke Rasine”, OŠ “Dragomir Marković” projekat „Solarni panel” i OŠ “Sveti Sava” iz Čitluka sa projektom “Eko soba”.

Navedeni projekti predstavljeni su u okviru projekta organizacije “Treehouse” iz Kruševca. “Treehouse“ će finansirati sa po 750 dolara iz projekta „Be Ever GREEN“ 3 projekta u konkurenciji organizacija/ustanova, i sa po 250 dolara 3 školska projekta.

Leave a Reply