Merenje svetlosnog zagađenja u Kruševcu

Članovi AU “Eureka” u izvršili merenje svetlosnog zagađenja u Kruševcu i okolini. U periodu od 29. oktobra do 9. novembra izvršena su merenja na 12 lokacija, od kojih je 9 u samom gradu. Merenja su izvršena prema instrukcijama koje smo objavili u najavi ovog događaja. Merenja su izvršili Miloš Stanković, Darko Jovanović, Aleksandar Ristić i Zoran Tomić. Na osnovu dobijenih rezultata, koji su pridruženi bazi podataka ovog projekta na svetskom nivou dobijene su sledeće mape zagađenja.

 

Posmatranja su vršena u gradu na lokacijama: Lazarica, Bagdala (mesto gde organizujemo javna posmatranja), Pionirski park, centar, porta crkve Lazarice, DIS market, i pored Rasine na dve lokacije. Van grada merenja su vršena u Tekijama, Lukavcu i Stupnju. Za narednu godinu organizovaće se još veća akcija kako bi se pokrila veća površina grada, ali i pokušaj da se mapira veća teritorija Rasinskog okruga. Primenom navedene metode vizuelnog posmatranja sazvežđa Labud utvrđeno je da u Stupnju, Tekijama i Lukavcu granična magnituda je 6. U gradu u centru, porti, DIS marketu i pored Jet petrol pumpe je granična magnituda 1, na lokacijama Lazarica, Pionirski park je 2 i na Bagdali odakle udruženje organizuje javna posmatranja granična magnituda je 4. Da podsetimo da zvezde magnitude 1 su znatno svetlije od zvezda magnitude 6 i da na lokacijama gde je magnituda veća, može mnogo više zvezda i objekata na nebu da se posmatra, nego na lokacijama gde je magnituda manja.

Podatke i mape u vezi projekta “Great World Wide Star Count” možete pogledati na sajtu projekta.

Leave a Reply