AU “Eureka” na Future science with meter-class telescopes konferenciji

U Beogradu je održana konferencija “Future science with metre-class telescopes“. Konferencija je organizovana u okviru projekta “BELISSIMA” a posvećena je malim teleskopima, veličine do 2-3 metra.Konferencija je obuhvatala 8 tematskih oblasti, a tri od njih su “astroinformatics, Virtual Observatory and computer modeling”, “networking, robotic telescopes and instrumentation” i “education, public outreach and popularization of astronomy”.

Zoran Tomić (AD Eureka) i Jovan Aleksić (Matematički fakultet, AD Ruđer Bošković) su predstavili rad “Popularization of astronomy through robotic telescopes and virtual observatories” u vidu postera. Na posteru je predstavljeno nekoliko veb servisa i opservatorija koje omogućuju daljinsku kontrolu nad svojom opremom, što u velikoj meri doprinosi popularizaciji astronomije. Takođe, predstavljena je i prva amaterska robotizovana opservatorija u Srbiji (Night Hawk, Bačka Palanka). Na kraju, prikazan je i ekonomski aspekt ovog koncepta i razmotrila njegova dostupnost najširem sloju građanstva.

U nastavku možete pogledati poster koji je predstavljen na ovoj konferenciji. Za veću rezoluciju slike kliknite na naredni link.

Leave a Reply