AU “Eureka” na RAKS 7

U Beogradu se od 18. do 22. aprila održava konfernecija pod nazivom “Razvoj astronomije kod Srba”. Ova konferencija se održava po sedmi put u prostorijama AD “Ruđer Bošković” na Kalemegdanu. AU “Eureka” je učestvovalo sa dva rada na ovoj konferenciji. Prvi rad “Učenje na daljinu u oblasti astronomije”, čiji su autori Zoran Tomić iz AU “Eureka”, Jovan Aleksić iz AD “Ruđer Bošković” iz Beograda i Janko Mravik AD “Univezum” iz Bačke Palanke je predstavljen danas u 15:45. Zbog nemogućnosti ličnog pristustva na konferenciji Zoran Tomić je predstavio rad putem Skype. Ovakav vid prezentacije je odličan primer kako se savremena komunikaciona tehnologija koristi u obrazovanju i učenju na daljinu. Prezentaciju je najavio koautor Jovan Aleksić.

Druga prezentacija “Promocija astronomije u Kruševcu” čiji su autori Zoran Tomić i Dragana Milićević iz AU “Eureka” je takođe predstavljena putem skype u 16:00 časova. U prezentaciji je predstavljen rad udruženja od osnivanja pa do aprila 2012. godine, navedeni su planovi za dalji rad, ali je dat i kraći osvrt na astronomske aktivnosti sekcije u gimnaziji od 2003. godine. Predavanjima je prisustvovalo oko 30 učesnika.

Leave a Reply