Prvi dan kursa posmatračke astronomije

Naučni klub pri Centru za stručno usavršavanje Kruševac 31.10.2017. godine organizovao je prvu radionicu Projekta: “Kurs posmatračke astronomije” koji je dobio finansijsku podršku Centra za promociju nauke na osnovu Javnog poziva za finansijsku podršku projektima promocije i popularizacije nauke za 2017. godinu.
Kurs posmatračke astronomije sastoji se iz četiri radionice i cilj projekta je obuka volontera Naučnog kluba Kruševac da se u budućnosti bave promocijom astronomije i organizacijom posmatračkih aktivnosti zajedno sa astronomskim udruženjem Eureka.


Radionica “Astronomija nauka prošlosti, sadašnjosti i budućnosti” je prva od četiri i cilj ove radionice jeste da učesnici projekta dobiju teorijska znanja o objektima koji će se uglavnom posmatrati kada se organizuju javna predavanja, ali i da dobiju potrebne podatke vezano za astronomiju, istoriju astronomije, Svemira, i drugih činjenica koje će im poslužiti u realizaciji njihovih aktivnosti posmatračke astronomije.
Realizator ovog projekta je Zoran Tomić, predsednik Astronomskog udruženja “Eureka”.

Fotografije sa ove aktivnosti pogledajte u albumu, kao i tv prilog sa RTK.