Potpisan protokol o saradnji sa SNTV

Danas je u prostorijama Regionalne televizije Kruševac potpisan protokol o saradnji između Srpske naučne televizije i Astronomskog udruženja “Eureka” iz Kruševca. Cilj protokola o saradnji je da SNTV i AU “Eureka” zajednički rade na daljoj promociji nauke, mladih talenata i događaja u samom gradu Kruševcu i zajedničko učešće na projektima iz oblasti promocije nauke.

Protokol je potpisan takođe između Regionalne televizije Kruševac i Srpske naučne televizije čime su stvoreni uslovi da se redakcija SNTV u Kruševcu formira. Protokolom je predviđeno da će dve televizije sarađuju na promociji naučnih, obrazovnih, kulturnih događaja u Kruševcu i razmenjivati emisije i programski sadržaj. Redakciju će činiti mladi uzrasta od 15 do 30 godina i u toku je konkurs koji se sprovodi od strane neformalne grupe “Mladi naučnici”. Nakon potpisivanja iskorišćena je prilika i posećene su radne prostorije Regionalne televizije Kruševac.

Nakon potpisivanja protokola snimljena je prva emisija SNTV u Kruševcu. Danas je snimljen intervju sa Marinom Ivanović, bivšom učenicom OŠ “Dositej Obradović” koja danas živi u Beogradu i upisala je dva fakulteta. Ciljevi emisija koje će ova redakcija u budućem periodu snimati jeste da promoviše znanje i mladi talenti grada Kruševca, ali i događaji iz oblasti nauke, obrazovanja i kulture u gradu.

Današnjim aktivnostima prisustvovali su Anđela Petrović, Anđela Milićević i Filip Bićanin, članovi neformalne grupe “Mladi naučnici” koji sprovode projekat otvaranja redakcije SNTV u Kruševcu i bez čijeg rada i angažovanja se današnja aktivnost ne bi ni realizovala. Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta i realizuje se u okviru programa “Mladi su Zakon” uz podršku resurs centra Edukativni centar Kruševac.

Fotografije sa današnjeg događaja možete pogledati u albumu.