AU “Eureka” na skupu “Zeleni aktivista – životna sredina i mladi”

U četvrtak i petak, 13. i 14. februara u Beogradu u Domu omladine održaće se završni događaj i skup pod nazivom “Zeleni aktivista – životna sredina i mladi” u organizaciji Evropskog omladinskog centra. Na skupu biće predstavljeni dobitnici nagrade Zeleni aktivista i Zeleni pečat i jako nam je drago da nagradu Zeleni pečat dobija Kancelarija za mlade iz Kruševca. AU “Eureka” će se predstaviti kratkom prezentacijom aktivnosti na projektu “Nebo za sve” i promocijom projekta “Nebo (ni)je granica”. AU “Eureka” predstavljaće naš član Darko Jovanović.

Skupu će prisustvovati i predstavnici Ministarstva omladine i sporta i Ministarstva energetike, razvoja i zaštite životne sredine Republike Srbije. Takođe, skup će okupiti i 20 predstavnika kancelarija za mlade, uduženja mladih i za mlade iz cele Srbije koji u svom fokusu imaju zaštitu životne sredine.

Na sastanku će biti predstavljene preporuke sa okruglih stolova održanih na projektu “Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji”. Biće predstavljen i konkurs „Zeleni aktivista“ raspisan sa ciljem da promoviše i motiviše pozitivne aktivnosti mladih u oblasti zaštite životne sredine. Prvi dan će biti zatvoren pres konferencijom i dodelom nagrada “Zeleni pečat” i “Zeleni aktivista”.

Drugi dan je posvećen diskusiji i osvrtu na preporuke definisane na projektu, kao i radionici „Mesto životne sredine u omladinskoj politici kroz moj angažman“.

Događaj je organizovan u okviru projekta “Životna sredina u omladinskoj politici u Srbiji”, koji sprovodi Evropski omladinski centar u partnerstvu sa Centrom za ekonomiju, politiku, ekologiju i održivi razvoj i Srpskim centrom za ekološka istraživanja. Projekat se realizuje uz podršku programa SENSE koji sprovodi Regionalni centar za životnu sredinu (REC). Program finansira Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA).

Leave a Reply