Planovi za 2014. godinu

Članovi AU “Eureka” okupili su se u nedelju 19. januara u Dijamant caffe sa ciljem da se napravi dogovor oko planova aktivnosti za 2014. godinu. Atmosfera je bila odlična i napravljen je sledeći plan aktivnosti:

  • Najmanje jednom mesečno biće organizovana javna posmatranja iz grada
  • Pokušaćemo barem jednom mesečno da održimo predavanja za učenike škola u Kruševcu i okolini
  • Pripremiće se program aktivnosti za mesec april povodom međunarodnog projekta “Global Month of Astronomy – April 2014”
  • Učešće na međunarodnom astronomskom kampu “Letenka 2014”
  • Organizacija aktivnosti povodom “International Observe the Moon Night” 6. septembra
  • Učešće na projektu “Great World Wide Star Count” i kreiranje nove mape svetlosnog zagađenja u Kruševcu
  • Učešće na XVII Nacionalnoj konferenciji astronoma Srbije u Beogradu
  • Učešće na skupovima i manifestacijama promocije nauke i astronomije, kao i na lokalnom naučnom festivalu “Dani Eureke”

Prošle godine uspostavili smo kontakt sa članovima udruženja “Akademija Nacionalnog Razvoja” sa kojima ćemo ove godine već 29. januara organizovati okrugli sto “Organizacije civilnog društva u oblasti obrazovanja – funkcionalno opismenjavanje u Srbiji“. Drugi okrugli sto posvećen neformalnom obrazovanju pokušaćemo da organizujemo zajedno sa ANR u Kruševcu aprila ili maja meseca.

Ove godine jedan od primarnih aktivnosti grupe biće i završetak potrebne dokumentacije za registraciju udruženja, pronalazak odgovarajućih prostorija gde će biti smešetno i dalji rad na prikupljanju sredstava za nabavku kvalitetnije astronomske opreme i pravljenju prve kruševačke astronomske opservatorije. Ove godine udruženje će pokušati da sa postojećom opremom realizuje i prvo online posmatranje.

Leave a Reply