Intervju sa Zoranom Tomićem

U nacionalnom listu Večernje novosti objavljen je intervju sa našim osnivačem Zoranom Tomićem pod nazivom “Akademac skida i nebo i zvedze”. U članku je dat kraći opis rada Zorana na polju promocije astronomije i nauke u Kruševcu, kao i rad AU “Eureka”. Elektronsku verziju članka možete porčitati na sajtu Večernjih novosti.

Članak u Večernjim novostima

Leave a Reply