Rad o promociji i popularizaciji astronomije u Kruševcu

U Beogradu je oktobra 2011. godine održana XVI Nacionalna konferencija astronoma Srbije. Na ovoj konferenciji član “Eureke”, Zoran Tomić, je predstavio svoj rad pod nazivom “Promotion and popularization of astronomy in Krusevac 2008 – 2011”. U ovom radu su predstavljene sve aktivnosti koje su realizovane u Kruševcu u periodu od 2008. pa do 2011. godine. Navedene aktivnosti prate rad astronomske sekcije gimnazije i aktivnosti AU “Eureka” od trenutka osnivanja. Rad možete pročitati na na stranici publikacija Astronomske Opservatorije Beograd na sledećem linku http://publications.aob.rs/.

Takođe, preporučujemo da pogledati rad koji je Zoran zajedno sa Jovanom Aleksićem, članom Astronomskog društva “Ruđer Bošković” iz Beograda i doktorantom astrofizike, napisao pod nazivom: “Astronomy from the chair – a new way of doing astronomy over Internet”. U ovom radu su sa teorijskog stanovišta Jovan i Zoran opisali novi koncept bavljenja astronomijom putem interneta, ali i naveli konkretne primere dostupnih projekata na internetu gde se možete baviti astronomijom.

Navedeni radovi su takođe dostupni i na ASTROPHYSICAL DATA SYSTEM (ADS).

Leave a Reply