Drugi rođendan AU “Eureka”

6. marta 2010. godine AU “Eureka” je zvanično počelo sa svojim radom. Tada je održana skupština na kojoj je izabrano rukovodstvo i donešena odluka o osnivanju astronomskog društva u Kruševcu. Ove godine Eureka proslavilo je svoj drugi rođendan. Nažalost za razliku od prethodnog rođendana, ovaj rođendan udruženje je dočekalo kao neformalno udruženje. Bez obzira što je status udruženja promenjen udruženje aktivno radi na promociji astronomije u Kruševcu. Prošla godina je bila uspešna i organizovane su brojne posmatračke aktivnosti (kao što je Mini Bagdala Star Party, posmatranje Perseida u avgustu mesecu itd.), redovno izveštavanje o astronomskim aktivnostima u Srbiji i svetu, organizovanje Međunarodne noći posmatranja Meseca, organizovanje foto konkursa “Srbija fotografiše Mesec” koja je realizovana u saradnji sa ostalim astronomskim društvima u Srbiji, zajedno smo odredili stepen svetslosnog zagađenja u gradu, uzeli učešće na festivalu nauke “Dani Eureke” gde smo organizovali javno posmatranje Sunca i mnoge druge aktivnosti.

Rad udruženja je predstavljen i na XVI Nacionalnoj konferenciji astronoma Srbije koje je održano oktobra meseca u Beogradu. Udruženje je preko svoje facbook grupe redovno izveštavalo članove o aktivnostima koje se organizuju ali i aktivnostima iz astronomije koje se organizuju putem interneta (javna posmatranja grupe Virtual telescope iz Italije). Za pohvalu je da je udruženje dobilo zahvaljujući Milošu Stankoviću još jedan teleskop koji je njegovo vlasništvo, ali će biti dostupno prilikom organizovanja javnih posmatranja. Udruženje će i u budućem periodu aktivno raditi na promociji astronomije organizovanjem  predavanja i javnih posmatranja, ali radi se i na pokretanju ozbiljnijih istraživanja po pitanju svetslosnog zagađenja u gradu, astrofotografskih aktivnosti itd.

Zato sve ljubitelje astronomije pozivamo da nas podrže u daljim aktivnostima na polju promocije astronomije i vaše sugestije, predlozi, kritike i inicijative za nove akcije su svakako dobrodošle za budući period i rad Udruženja.

Leave a Reply