Izborna skupština udruženja i svečanost

Povodom 10 godina od početka rada AU “Eureka” 7. marta biće održana svečanost tim povodom, ali i izborna skupština na kojoj će se vršiti izbor novih organa upravljanja udruženjem u naredne 4 godine. Pozivamo sve članove udruženja da do kraja februara, tj. 28. februara uplate članarinu za 2020. godinu u iznosu od 500,00 dinara na račun 160-458190-93 u Banca Intesa kako bi imali pravo učešća na izbornoj skupštini. Dnevni red skupštine biće dostavljen naknadno članovima, a sam početak je planiran u 12h. Početak svečanosti povodom 10 godina rada udruženja planirano je u 14h časova. Ukoliko dođe do izmena satnice naknadno će biti objavljena informacija o novom rasporedu.