Završena još jedna IASC kampanja

Nedavno je završena još jedna u nizu kampanja za potragu asteroida u okviru IASC programa, a prva Eurekina, pod nazivom Astronomical Society Eureka Asteroid Search Campaign.  Kampanja je trajala od 9. marta do 6. aprila i učešće je uzelo 6 timova iz Srbije i to dva tima iz Novog Sada i po jedan iz Beograda, Kruševca, Aleksandrovca i Niša. Ukupno je u ovoj kampanji otkriveno 280 novih asteroida koji se vode kao preliminarna otkrića. Asteroidi se nalaze u glavnom polju astroida tako da ne predstavljaju opasnost po našu planetu. Timovi iz Srbije su ukupno otkrili 11 asteroida i to:

  1. Astronomical Society Eureka – 2 asteroida
  2. Astronomical Society Cosmos Novi Sad – 3 asteroida
  3. Fenix team – 3 asteroida
  4. Cerberus team – 3 asteroida

Ovo je veliki uspeh za astronome amatere iz Srbije i očekujemo uskoro ponovono pokretanje kampanje. Nadamo se da će ovog puta biti mnogo više prijavljenih timova iz Srbije, ali i okruženja. Svi učesnici ove kampanje dobili su sertifikate od strane IASC programa za učešće na projektu.