Poziv za Asteroid Search Campaign

Uskoro kreće novi ciklus Asteroid Search Campaign gde je AU “Eureka” obezbedilo učešće za 5 timova iz regiona. Ovaj tekst je poziv za sve zainteresovane da nam se jave za učešće u kampanji i radi organizovanja obuke za rad u programu ASTROMETRICA.

U okviru programa International Asteroid Search Collaboration (skraćeno IASC) organizuju se redovno tokom godine kampanje posvećene istraživanju asteroida (Asteroid Search Campaign). Pored navedenog programa i drugi programi koje IASC kreira su besplatni, što je bitno naglasiti.

ASC program je kreiran sa ciljem da se srednjoškolci i studenti, ali takođe i drugi ljubitelji astronomije uključe aktivno u programe istraživanja asteroida. Ovo je jedan od odličnih primera Citizen Science programa koji omogućuje i amaterima da se uključe u profesionalna naučna istraživanja i daju značajan doprinos istom. Pitate se kako ovaj program funkcioniše?

Tim mladih entuzijasta se prijavi da učestvuje u kampanji koji IASC organizuje. Za te potrebe mogu skinuti program ASTEROMETRICA koji se koristi za obradu i analizu snimaka koje timu pristižu. Na sajtu postoji detaljno uputstvo na engleskom jeziku kako se program koristi. Svakako je preporuka da timovi u sebi imaju i nastavnika ili člana koji ima iskustva u radu sa ovim programom. Preporučljivo je da pre nego što sama kampanja krene da se tim obuči za rad u programu ASTEROMETRICA koristeći probne snimke sa sajta programa. Više o programu ASTROMETRICA kao i detaljnim instrukcijama možete videti na http://iasc.hsutx.edu/Astrometrica.html.

Kada kampanja krene, ona obično traje mesec dana. U tom periodu timovi koji u njoj učestvuju dobijaju fotografije koje su pristigle sa posmatranja i imaju zadatak da primenom programa ASTEROMETRICA snimke obrade i utvrde da li na njima ima naznaka asteroida ili ne. Treba voditi računa jer sami snimci su sirovi i imaju šum u sebi zbog čega može često doći do zabune pa preeksponirane piksele posmatraju kao asteroide. Zbog toga je bitno da se prođe obuka kako se program koristi. Takođe u zavisnosti od kvaliteta snimka nekada sam program može automatski da izvrši obradu snimka, a nekad je to potrebno uraditi “pešaka” ali sve po instrukcijama. Snimci dolaze u serije od po tri što omogućava da se na osnovu analize vidngo polja uoči da li određeni objekat jeste asteroid ili ne. Nakon analize generiše se izveštaj u samom programu u kome se unose podaci o lokaciji objekta ukoliko je uočen, podaci o članovima tima, ustanove kojoj pripadaju kao i vreme i mesto gde je izvršena analiza.

Na ovaj način koji smo malopre opisali astronomi amateri i ljubitelji astronomije mogu dati doprinos proučavanju našeg sistema i otkrivanju asteroida u glavnom pojasu i NEO objekata. Ovo je odličan način da se mladi upoznaju sa svetom nauke i astronomije, da daju doprinos njenom daljem razvoju, ali takođe i za nastavnike pravi način da obogate sadržaj sekcija fizike, geografije i astronomije u svojim školama. Prva naredna kampanja počeće već 8. marta tako da pozivamo sve zainteresovane da nam se jave i priključe u prvoj sledećoj kampanji. Ukoliko ste zainteresovani možete nam se javiti na mail AU “Eureka” eurekakutak@gmail.com ili se direktno prijaviti na iascsearch@hsutx.edu. Uskoro će astronomsko udruženje “Eureka” za zainteresovane timove koji se budu prijavili na naš mail organizovati online obuku za korišćenje ASTROMETRICA programa i učešće u ASC programu.

Više informacija o samom programu, primerima i rezultatima programa možete naći na sajtu IASC http://iasc.hsutx.edu/.