Projekat “Moje parče Svemira”

Članovi astronomskog udruženja “Eureka”: Anđela Petrović, Miloš Stanković, Stefan Anđelković, Miona Jovanović i Jelena Isailović, kao neformalna grupa, pripremili su projekat “Moje parče Svemira”. Cilj projekta je pružanje jednakih mogućnosti svima, konkretno deci romske populacije, da mogu da se bave astronomijom u Kruševcu. Sa tim ciljem u periodu 23. – 29. septembar od 13 do 13:30 u prostorijama “Veselin Nikolić” škole u Kruševcu organizovaće se radionice gde će se deca upoznati sa osnovama astronomije i pored predavanja kroz seriju radionica naučiti nešto više o ovoj nauci. Za kraj projekta, 30. septembra u MZ “Marko Orlović” organizovaće se javno posmatranje Meseca sa dva teleskopa, kada će se uručiti i udžbenici iz astronomije i planisfere za mesnu zajednicu kako bi deca mogla da u slobodno vreme koriste knjige i uče o astronomiji. Takođe cilj je da se zainteresovana deca uključe u rad udruženja kroz koje će moći da steknu neformalno obrazovanje iz promocije nauke i pripreme projekata.

Samo posmatranje realizovaće se u saradnji sa Eurekom kao deo njegnog projekta “Nebo je granica”. Više o projektu možete videti i u TV prilogu RTK, a po završetku projekta objavićemo fotografije i izveštaj.

Projekat “Moje parče Svemira” realizuje neformalna grupa “Astronomsko udruženje Eureka” u okviru programa Mladi su Zakon Ministarstva omladine i sporta, uz podršku ProAktiv organizacije iz Niša.