Eureka na konferenciji “Razvoj astronomije kod Srba”

Članovi astronomskog udruženja “Eureka” prisustvovali su ovogodišnjoj konferenciji “Razvoj astronomije kod Srba” čiji je organizator bio prof. dr Milan Dimitrijević i AD “Ruđer Bošković”. Konferencija je održana u prostorijama društva na Kalemegdanu i trajala je 18. – 22. aprila. Udruženje se predstavilo 19. aprila sa dve prezentacije i to: “Aktivnosti AU “Eureka” u periodu 2014. – 2017. godina” čiji su autori Zoran Tomić, Aleksandar Ristić i Miloš Stanković i radom “Međunarodni projekti za promociju astronomije u Srbiji” čiji su autori Zoran Tomić i Mladen Veljković. Radove su predstavili Miloš Stanković i Mladen Veljković dok je na konferenciji od članova bio prisutan i Aleksandar Jovanović.

U radovima su spomenute aktitvnosti udruženja u proteklom periodu, kako na domaćoj, tako i međunarodnoj sceni, projekti koji se trenutno realizuju kao što je “Nebo je granica” i međunarodni projekti čiji je Eureka trenutno Nacionalni koordinator.

U nastavku možete videti snimak predavanja Miloša Stankovića, a fotografije sa skupa možete videti u albumu.