Šesti dan posmatračke škole astronomije

Na poslednjem radnom danu škole sa polaznicima vršeno je sumiranje rada na prvoj jesenjoj školi posmatračke astronomije. Aleksandar Ristić i Stefan Anđelković su ukratko obnovili sve što je na školi rađeno i kao način da se to proveri urađen je jedan kraći test koji su polaznici odlično uradili i time pokazali da su puno toga naučili. Takođe polaznicima su podeljeni anketni upitnici koji predstavljaju povratnu informaciju za AU “Eureka” o daljim planovima i aktivnostima sa školom, kao i za rezultate u pogledu omsovljenja članstva udruženja.


Uskoro će biti izvršene pripreme za zatvaranje škole astronomije, gde će polaznici imati verovatno dva gostujuća predavača i gde će im biti uručeni sertifikati.

Fotografije možete videti u galeriji.

Jesenja skola posmatracke astronomije