Proslava 5. rođendana AU “Eureka”

eurekalogoAstronomsko udruženje “Eureka” proslavilo je svoj dan osnivanja, 6. mart, u Gimnaziji gde je za učenike astronomske sekcije te škole organizovano predavanje. Zapravo cilj je bio da se na simboličan način obeleži datum kad je Eureka počela da radi, na isti način kao i pre 5 godina. Centralna proslava 5. rođendana AU “Eureka” biće 20. marta u Regionalnoj privrednoj komori Kruševac sa početkom u 13 časova.

Toga dana planirano je da se pred prisutnima predstavi rad udruženja u proteklih 5 godina, svi rezultati koji su ostvareni kako na polju promocije astronomije, tako i grada Kruševca, da se predstave planovi za dalji rad među kojima je izgradnja sunčanog časovnika, organizacija škole astronomije i naravno izgradnja astronomske opservatorije u gradu. Na svečanosti biće dodeljene zahvalnice zaslužnim pojedincima i institucijama koje su doprinele u radu i promociji nauke u gradu Kruševcu.

Za sada je potvrđeno prisustvo gradonačelnika Kruševca Dragija Nestorovića, predsednika Regionalne privredne komore Kruševac, sekretara Društva astronoma Srbije, koji će se na početku skupa obratiti. Na kraju svečanosti biće koktel gde će kroz neformalni razgovor biti nastavljeno druženje sa članovima Eureke.