Return to Upravni odbor

Aleksandar Ristić

Aleksandar Ristić je 22-godišnji Kruševljanin koji je završio drugu godinu Visoke tehničko – tehnološke škole strukovnih studija u Kruševcu na smeru informatika i računarstvo i svoju karijeru vidi u oblasti neformalnog obrazovanja, psihoterapije ili u ljudskim resursima. Veliki je obožavalac timskog rada, izazovnog okruženja i međunarodnog okruženja. Pored formalnog obrazovanja, ima tendenciju da unapredi svoje znanje neformalnim obrazovanjem ulaganjem vremena za putovanja u inostranstvo i istraživanjem privilegija multikulturnih zajednica, pa je samim tim završio sertifikovanu jednogodišnju obuku za omladinskog lidera. Aktivan je u NVO sektoru tri godine i učestvovao u brojnim narodnim i međunarodnim aktivnostima (konferencije, forumi, kampovi, festivali, trening kursevi, omladinske razmene…)

Sklonosti ka astronomiji potiču od najranijih dana, te je postao aktivan član udruženja davne 2011. godine i sa velikim entuzijazmom aktivno radi na promociji astronomije u gradu. Od samog početka, cilj mu je da zajedno sa kolegama i koleginicama napravi astronomsku opservatoriju u svom rodnom gradu. Jedan je od organizatora posmatračkih aktivnosti u gradu i sam je učesnik velikog broja astronomskih aktivnosti. Od kad je u udruženju, ispratio je sve aktivnosti (posmatranja, predavanja, učešće na projektima, astrofotografila i sl. )

U 2016. godini po registraciji udruženja izabran je za potpredsednika astronomskog udruženja „Eureka“. Trenutno je angažovan i na Srpskoj naučnoj televiziji kao dopisnik/saradnik.

Leave a Reply